Ngẫm - Nghĩ
Cách vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ

Cách vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ

Trong “Tay nắm tay buông”, Kai Hoàng và GreenStar đã nói lên những trăn trở của người trẻ và giải pháp giúp họ vượt qua khó khăn ấy để đến với con đường tươi sáng phía trước.